Foton och salig blandning

Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av Ingela - 2 september 2013 11:50

 

 

Marknadsetik mot medmänniskorna I:

Rätt ofta kan man se prislappar på varor som är hialöst låga, varför? Jag ser en fattig flicka någonstans som idkar välgörenhet mot oss, och blir dyster, någon annan får ett leende från det ena örat till det andra, betalar utan att tänka, men menar att just hon eller han är värd det- Det är oetiskt att betala för lite för en vara eller en tjänst.


Marknadsetik mot medmänniskorna II:

Andra gånger ser man prislappar som inte på något sätt är förankrat i material (tex diamanter) eller arbetstimmar, bara ett varumärke, jag tänker inte räkna upp klockmärken eller väskor, ni vet. 30 000 kr kostar en trerätters middag på en fassionabel restaurang i Monaco, det är alltid fullsatt. – Det är oetisk att ta för mycket betalt för en vara eller en tjänst.


Marknadsetik mot naturresurserna I:

Många varor och tjänster utförs med meningen att de skall slitas ut snabbt, för att vi skall köpa nytt eller köpa reservdelar. -Det är oetiskt att medvetet förkorta livslängden på produkter som innehåller våra gemensamma naturresurser


Marknadsetik mot naturresurserna II:

Jag läste en gång en insändare som en dam skrev, jag glömmer den aldrig. Hon hade kastat en soffa i en kontainer, en hyfsat fin soffa, men hon ville inte ha den. Dagen därpå var det någon som släpade ut soffan och tog den med sig. Damen var upprörd och menade att de inte hade rätt att ta hennes gamla soffa, även om hon hade slängt den, nästan som om hon fortfarande ägde den, ägde rätten att inte den skulle användas. Jag menar tvärtemot att det vore straffbart att slänga något som kan användas/återbrukas. –Det är oetiskt att inte återvinna, eller att kassera produkter som någon annan kan ha nytta av.

ANNONS
Av Ingela - 19 augusti 2013 11:50

Är glaset halvfullt eller halvtomt?

Jag vet att det är många som leker med den tanken inom den kognitiva rörelsen. Den har i uppgift att peppa individens självkänsla och få henne att se positivt på situationen. Utgångspunkten är att vi med en positiv grundförutsättning, självsuggesion och en stark vilja kan få i princip allt vi vill, baksidan av fenomenet  talas det inte lika mycket om: Att vi följaktligen själva är skuld till våra misslyckanden och vår uppgift är att skapa oss själva. Som om vi inte redan är skapade i den bästa av alla tänkbara världar. Frågan om glaset är halvtomt eller halvfullt är inte intressant för mig, mängden är densamma. Jag undrar snarare vad som är mest stimulerande; Ett överjäst glas, ett liv i överflöd, eller ett liv med knappa resurser som kräver utmaningaroch kreativitet?

Jag anser alltså att förutom det lilla faktumet att de rika lever gott på de fattigas bekostnad, så lever de inte ens gott! Vad roar sig den övermättade med, när alla tänkbara försäkringar och placeringar är gjorda?


Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd -
men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr

Karin Boje


”Fastän det är förfärligt gott att äta honung, så finns det ett ögonblick alldeles innan man börjar äta den, som är nästan ännu bättre." 
Nalle Puh


 

Om inget annat anges är alla bilderna på min blogg mina egna

ANNONS
Av Ingela - 12 augusti 2013 10:41Många som känner mig anser nog att jag är en domedagsprofet, och jag kan väl hålla med, det är mycket nu!

Från alla håll och kanter verkar vi begå mass-självmord. Inte minst är en av mina missioner bilfria städer, som jag tycker är så självklart, det bästa med städer är just logistik och närhet till allt. De senaste gångerna jag varit hemma i Göteborg har jag varit positivt överaskad och glad över den minskade biltrafiken i innerstan, tack vare biltullarna!

World Car-Freeday är ett projekt som uppmuntrar till bilfria städer genom bland annat att betala för parkeringsplatser och utnyttja ytan på andra sätt, här är ett av många exempel:


 


Människor världen över reagerar allt mer på att bilen upptar 50% av stadens yta (med vägar och parkeringsplatser)Det är alltså mycket som sker som är positivt, jag tänker på alla eko-by-projekt i den lilla skalan, med närhet, minskad frakt och ekologisk hållbarhet av den typen som skulle låta alla leva och må bra.

Det senaste projektet från Kina är i futuristisk stil, se bilden!


 


Staden planeras för att bli ett föredöme i modern stadsbyggnad och ur ett hållbarhetsperspektiv. Att ta sig från en punkt till en annan i staden kommer högst att ta 15 minuter, något som nästan helt eliminerar behovet av bil. Stan kommer även att vara kopplad direkt till Chengdu och andra omkringliggande områden med tunnelbana. Den har kallats för  “bilfria staden,”  som inte är helt korrekt.  Arkitektbyrån konstaterar att visionen är en stad där “bilar kommer i huvudsak vara onödiga”, men tillåtna.

Jämfört med en normal annan stad i samma storlek kommer denna stad att använda 48 procent mindre energi, 58 procent mindre vatten, producera 89 procent mindre avfall och generera 60 procent mindre utsläpp.


Critical Mass är ett begrepp inom rörelsen för bilfria städer, med cykeln som huvudtransportmedel. Begreppet har att göra med mängden cyklar som krävs för att cykeln kan dominera i stadstrafiken och ge cykelåkningen företräde på vägarna. Critical Mass anordnas som en event i många städer årligen, från Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_Mass_(cycling)


Slutligen en bild som gör mig rörd av glädje, från Budapest med 10 000 cyklister


 

Av Ingela - 26 juli 2013 12:13

 


Alla vet vad Jantelagen är, men ingen har läst boken. Jag har den men det var för tråkig så jag läste inte ut den, ”En främling korsar sitt spår”, och den handlar om en småstads intollerans mot en mördare. Dostojevskij hade haft en hel del att säga om ämnet, men det är ett annat spår…


Det är nästan en lag att ogilla jantelagen och att gilla dess motsatta lag som låter så fint, så tollerant och så generöst. Jag har funderat. När ett ekonomiskt system bygger på orättvisa och stora klasskillnader är det viktigt att underbygga det med en ideologi, i detta fallet ideologin om att bara några skall kunna bli förmögna (men att alla på ett snirkligt sätt skulle kunna bli det, enligt den mimetiska rivaliteten) Vidare är det viktigt att misstänkliggöra de som önskar revoltera över systemet, för de är nämligen avundsjuka!


Som kristen och intresserad av etik menar jag att alla människor är lika mycket värda, ja jag menar att de som kallar sig kristna måste hävda och försvara allas lika värde och rättigheter annars har Jesus ingen plats.

Naturligtvis har jag samma mening som alla andra om några av buden, tex så är vi alla ”något” I själva verket något mer än vi själva begriper, kärnan i varje skapat väsen står i samklang med skaparen och kan inte vara något annat än gott.

Mina invändningar är snarare ”bättre” ”klokare” och ”förmer”.  När en vän möter en vän är det inte som i en tävling, då möts alltid dess kärnor i ett ”vi”. I det mötet skulle det vara otänkbart att betrakta ”viets” andra hälft som förmer. Mer om det under Martin Buber.


Jag menar att under positivismens och den fria marknadens anda har jantelagen en uppgift av att konfirmera systemet. Det är meningen att man skall skämmas om man ogillar nivellering, svågerpolitik, orättvisor och ohämmat slöseri. Det är under baneren ”frihet” som dessa långt ifrån internationalens tåg går. Positivismen har som en bakterie krypit in i varje vrå av dig och mig samt alla andra system som lösningen på att inget konkret behöver göras: Bara du riktigt mycket, och rätt önskar dig något (med en positiv inställning) så kan du också få det, och om du inte lyckas så är det följaktligen ditt egna fel (så tänker man tex på arbetsförmedlingen i dag, hur enkelt som helst får man i uppgift att begrunda vad man gjort för att ha hamnat i denna ”pennibla” situationen)  


”Nästa gång är det din tur” är en annan slogan som bitit sig fast och som ingår i scenariot, i och med det har vi accepterat skillnader för att vi står i en slags rättvis kö. I USA har positivismen dels lett till att stora företag gått i konkurs på ett iögonfallande sätt bara för att inget konkret gjorts åt situationen, mer än kurser i att tänka rätt. Dels har USA en accelererande klasskillnad, vid närmare studie av statistiken kan man se att ”klassresor” är mycket sällsynta (trots att film och drömindustrin överhopas med sådana exempel)  mer om det i ”Jämlikhetsanden ” som jag rekommenderar. Du skall alltså inte tro att du är något mer än någon annan, för vi är alla lika älskade och födda till ett meningsfullt liv, och det är djupt orättfärdigt att inte alla har rätt att få utöva och dela med sig av sina gåvor. Det finns inget instrumentellt värde av klasskillnader, resurser i dvala och mjölkkossor för en fungerande ekonomi, det krävs bara för en dysfunktionell ekonomi. Ett system som bygger på orättvisa och ständig tävlan om positioner ogillar ”Jantelagen”
Av Ingela - 13 juli 2013 21:26


En fri marknad, i ljuset av byggarbetare från öststaterna som sliter i min närhet


Frihet är i denna kontext att dels få lov att utnyttja en människa som ett jävla redskap från 6.30-21.00, 7 dagar i veckan ända tills det inte finns något jobb och den personen blir då ”fri” att hälsa på sina barn och ligga i arbetsreservskassan tills nästa gång en ”torsk” söker deras tjänster, som om de vore verktyg, verktyg som helgar och bekräftar den fria marknaden. Jag bor i det ”rika” Baerum utanför Oslo, här är man aldrig nöjd, man ägnar sommaren åt att bygga om sina hus, jag har inom en radie på 100 meter ungefär 30 byggprojekt som stör mig under min lediga tid, min tid…eller? Men de som bygger om har rest med familjen till hyttan. Allt detta bara för att det går. När jag till slut får ett utbrott och frågar om de nånsin får träffa sina barn, och om de anser att det är frihet, så slår de ut med armarna och min granne försvarar sig med att det är många som ”trenger” hjälp.   


Att man oftare bygger om sina hus i den utsträckning jag ser är något de aldrig hade haft råd med om man inte kunde utnyttja människor från länder med lägre valuta. Man hade som förr sparat några år och själv utfört arbetet


Det finns en annan  beskrivning av frihet, något man delar med andra, man både får och ger av den. MAN MISSBRUKAR INTE SINA MEDMÄNNISKOR.


Under den fria marknadens segel finns inga arbetstidslagar,inga löneavtal, inga fackföreningar, bara kyliga ekonomiska beräkningar som måste, utan undantag, gå ut på att någon mister sin frihet.  


En detalj är förstås att jag själv blivit beskuren min frihet, kan inte ens lyssna på min ljudbok med öronproppar på min utsida.


Bilden har jag tagit för ett par år sedan men är en liknande situation


 

Av Ingela - 24 juni 2013 10:41

Vi i den ”rika” världen borde, skulle kunna göra väldigt mycket arbete för att alla människor skall kunna få det bra, vi skulle kunna arbeta med jämlikhetsfrågor, miljöfrågor och etiska frågor, när vi inte hungrar eller törstar eller har en missil hängande över oss. Mätta och kloka skulle vi kunna se till att alla barn har det bra. För det första så kanske vi inte är så kloka eller så fria, eller Gudbevare mig: Rika! För rikedom är något annat än vår diskurs föreställningar. Annars hade vi nog gjort allt det där…? Är det inte okunskap och dumhet att påstå att någon är en ”partypooper” som menar att man inte bör resonera om sådana frågor om man inte råkar vara på ett SSU-möte? ”Jag är inte intresserad av politik” är en mening som ingen ifrågasätter. Men… ”jag är inte intresserad av att folk svälter, blir vräkta, torterade, saknar mat, saknar skolor, att deras pengar plötsligt inte är värda något, att vatten stjäls från tusentals för att några är värda en pool. Intresserad! Alla med mat i magen borde ta mig fan vara skyldiga att vara intresserade och det helt utan egenintressen, trots att det faktiskt är just det. Vår planet lider och nekrosen breder ut sig också till vår del av världen (det vet alla som har utbildning och kan läsa en tidning till frukost)

Men varför är de inte intresserade? Något kanske det har att göra med diskurs och hur andra runt oss beter sig, vad som går för sig, men något har att göra med psykologer och manipulatörer som arbetar med marknadsföring. De utvecklar ord och system som har uppgifterna att göra oss otrygga, missnöjda, vilja ha mer, försäkra oss till tänderna och bry oss…. Om oss själva. För då blir vi köpstarka!Av Ingela - 18 april 2013 11:24

Jag sitter på min veranda och hör droppet från den tinande vintern. Min första cigarett och kopp kaffe.

Tankarna går åt människor med stringens och självsäkerhet, de som redan varit uppe fyra timmar och bakat, planterat grofrön, tvättat och sitter med andra koppen och en plan. De som säger ”det är lättare än du tror att sluta”. Avundas jag dem, vill jag vara en av dem? Det är då jag måste medge att de är främmande fåglar.

Vad är en människa, hur definieras vi? Jag återkommer till resonemanget vad en människa inte är; rökare, sin ålder, sina sjukdomar, sin aktieportfölj mm.

En människa är något mycket mer och jag tror att mina tankar bottnar i mitt rättvisetänk, att Gud rättvist fördelat sin gudomlighet i alla, men slöjor av olika slag hindrar oss från att se det. Föreställningen att människor har olika värde pga olika förutsättningar som ger olika maktpoäng är en av slöjorna. Hindret kan också komma från individens självbild, vilket är lika fatalt och korrumperande. Det är varken din nästas skeva bild eller din egen skeva bild som är rätt, det är bara Gud som kan definiera dig och mig, och som gjort det i tidernas begynnelse.

Vad är det hos dessa morgonpigga, pliktbegåvade människor jag värjer mig för? Motsatsen till plikt rent teologiskt är nåden, den som gjort att jag aldrig kan tänka mig något annat än Luthersk tro. Jag har lagt mig platt inför nåden, jag slipper. Jag slipper göra om mig själv, jag slipper döma, jag slipper rangera människor efter duglig/oduglig, deras kön, ålder, utbildning, evt missbruk.

Nåden ger oss frihet, den ger oss en möjlighet att tro, trots allt, trots att vi misslyckas gång på gång, trots att de givna förhållandena innebär olika förutsättningar.

Därför kan jag på ett sätt njuta av mitt kaffe och min cigarett i min morgonvärkande kropp.
  

Bilden föreställer ett smycke med trons kärna, kärlek och pånyttfödelsen (alltså inte döden utan livet) samt boken "Jag och Du" av Martin Buber
Av Ingela - 11 april 2013 22:22

 

Det började, som det ofta gör numera, med ett inlägg på FB om ett upprop till biskoparna att lägga sig debatten om näthat och diskussionerna om vilken människosyn som dominerar samhällsutvecklingen (och kyrkan)


 


Jag blev nyfiken, de som undertecknat artikeln kritiserar Seglora smedja, som anses splittra kyrkan och fara med ”näthat”

Ni som stundtals läser min blogg vet att jag inte tillhör någon speciell grupp, jag röstar på ÖKA (som jag anser borde ÖKA takten och höja rösten) men jag har resonerat mig fram till min teologi (det är ytterst det skälet jag skriver i bloggen för) Jag existerar något som en ö i min exil i Norge, men är mycket medveten om vad som sker med kyrkan, fast jag kanske har andra bilder än de olika ”smedjorna”


Evangeliet

Är Jesus formbar, som en vaxdocka som vi med egna händer formar om för våra privata motiv? själv tycker jag att hans budskap är glasklart och står orubbligt med hela sin härlighet, men det tycker den Oxfordstyrda högkyrkligheten, den evangelikala rörelsen, frimodig kyrka och alla andra kristna falanger också. Vi har skallat evangeliet under ett par tusen år, som en brytpunkt som något revolutionerande i historien, hans glada budskap.

   Evangeliet har förutom kyrkan varit den brinnande punkten, något vi talat om som en vändpunkt och centrum för Jesu lära. Hela det trasiga, upplyft de mariginaliserade, pengar och ägodelar är hinder för frälsning och evigt liv, KÄRLEKEN är från och med Jesus den enda lagen. Men.. detta är inte vad alla ser i de kristna församlingarna. Många menar att Jesus inte alls avsåg att bryta med det gamla och sända iväg folkmassor med dessa budskap, nej de menar att Jesus var först och främst en jude som mängade in gammaltestamentliga texter i sitt budskap för att ånyo verka som en av profeterna och endast fastslå lagarna och att Hans mission inte handlade om en ny tid här på jorden med rättvisa som måttstock, utan en blick mot evigheten och kommande domar. Som jag ser det finns det skäl för den gruppen av troende att inte lägga sig i samhällsfrågor (nästan som en karmatroende Buddhist, eller en nutida positivist)


Näthat

Och vad handlade egentligen ”näthaten” om? Hat är ett starkt ord som många invandrare och marginaliserade kännt av, och som kanske är den springande punkten. Skall vi tåla DEN sortens näthat och den sortens förföljelse eller skall vi fälla vackra tårar över kommentarer som inte passar högborna teologer? Jag vill veta vilka som bestrider ”Reva-projektet” jag vill också veta vilka som aktivt arbetar för religionsdialog, till slut vill jag veta vilka som försvarar alla mänskliga rättigheter (också palestiniers). På deras sida ställer jag mig. Men jag vet inte om vi skall ha en inomkyrklig religionsdialog...

   Kyrkan är splittrad, den avspeglar samhällets olika värderingar fast med teologiska inskott. Jag ser inga skäl till att förena dessa disparata delar, tystnaden och lusten att sopa svåra frågor under mattan har gått för långt helt enkelt. Jag skulle kunna ge mängder av skäl till mitt ställningstagande, men jag tror att debattens tid är över, inte ens med så starka ord som näthat kan falangerna nötas ihop igen. När alla ord är sagda så kvarstår antingen en upprepning (vänstersirda, antisemiter, sverigedemokrater, småborgerligt osv) eller en lycklig skilsmässa.
Presentation

Fråga mig

2 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Gästbok

Följ bloggen

Följ Foton och salig blandning med Blogkeen
Följ Foton och salig blandning med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se