Foton och salig blandning

Alla inlägg under juni 2011

Av Ingela - 30 juni 2011 00:00


Nya strategier i før att førhindra uppror och sammanslutningar i den kokande arbetsløshetens USA


Det är inte alltid som lotterier och droger hjälper før att kuva en befolkning. Jag såg i dag ett nytt program: "Undercover boss" Amerikansk dokumentärserie från 2011. Chefer i olika amerikanska företag går undercover som nyanställda för att ta reda på hur deras verksamheter fungerar i verkligheten.


Det brukar sluta med ett møte med the “mighty” boss, førtjusta och skamsna går det upp før dem att han eller hon inte var en vanlig mænniska som de haft som praktikant eller liknande.

Nästa steg är att de hårt arbetande fotfolket får en oväntad gåva från ovan. Naturligtvis gäller det inga systemførändringar før det stora flertalet, utan några dusører av typen hjälp till collegestudier eller en behandling av en arbetsskada før en av de som bossen träffat och arbetat med på fältet


Detta är ytterligare en i raden av exempel på “mimetisk konkurrens” som jag skrivit mycket om. Att endast ett fåtal kan få den där stora vinsten eller operationen, och att det gäller ett litet urval som får detta antingen genom lotterier eller en välvillig schefs goda humør.

Alls inte genom någon grundläggande rättfärdighet før det stora flertalet


Mimetisk rivalitet är det instrumet som lurat och bedragit den amerikanska befolkningen till en øvertygelse att alla kan bli president, men bara en åt gången, att alla kan få gråstarroperation, men bara om man tillhør de lyckligt “lottade” Detta har också bidragit till att førhindra anslutningar till fackføreningar, vilket vi ser i hart när alla länder i dag, och beror på en aktiv strategi


Vi är inte längre en samling medmänniskor som arbetar mot gemensamma mål, utan motmänniskor som tävlar om platsen i solen.


Att ingen reagerar på att schefen ljuger om sin identitet och får upplysningar som inte är etiskt førsvarbart førbryllar mig.


Om någon undrar øver mina Ø så beror det på vårt kära grannland


ANNONS
Av Ingela - 11 juni 2011 19:27

Ämnet frihet kan man grunna på länge...


Jag tror att de flesta anser om frihet är att få det de vill, snabbt!

För dem är det frihet att ha en bil som kan frakta dem dit de vill utan att be om hjälp eller vara bunden av tidtabeller.

För mig är det en ofrihet att äga en bil. Man måste försäkra den, besiktiga den, tanka den, glöm inte kolla oljan! Man måste ha ett garage till den, och ändå när man ”fri” kör omkring så måste man anpassa sig till övriga trafikanter (betrakta
vilken slags människotyp som kräver större rättigheter på vägarna) Hur fria är
ni som sitter i långa köer i era bilar varenda dag?


När jag jobbat natten i söndagsmorgon kl 8 upptäcktejag att bussen inte gick förrän 10. Jag var trött, jag var underställd tidtabellen.
Var jag ofri? Om det inte handlar om att få det man vill, snabbt, så handlar
det mer om inställning. Jag är fri att skriva i min blogg, jag är fri att klaga
hos Oslos trafiknät, och framför allt fri att betrakta händelsen från ett annat
perspektiv. Jag har lärt mig en erfarenhet och jag har satt på nya slangar på
min cykel.


Nej frihet är inte att genast få det man vill, och den går inte att köpa för pengar, Bonhoeffer hade inte varit fri i sitt fängelse annars. Frihet är en iställning, och jag tror att det kräver styrka och integritet att vara fri i den meningen.

Många modeslavar menar att det är frihet över sin egna kropp som styr när de sprutar in nervgiftet botox i huden och restylan i läpparna. Det ”råkar” vara så att det inte är en människa som valt detta, utan en väldigt stor mängd. Har inte det att göra med en ofrihet i botten, att man önskar vara precis som alla andra, och nu är det stora läppar som gäller!


Mode är ett liknande uttryck, att ta på sig sådana kläder som är moderna, dvs som alla andra har. Är man inte då väldigt ofri? Mer ofri än Bohoeffer i sitt fängelse? Kanske, hör och häpna, mer ofri än den sudanesiske kvinnan i sin burka?

Botox hindrar ansiktats enorma språk av muskler som kommunicerar, det är ett gift som ger en partiell förlamning.

I dag är det modernt med förlamning!

Om man är beroende av vad andra tycker och gör så är man de facto ofri. Men är oberoende viktigt så har man fallit i det andra diket. Det hela handla om vad för slags beroede det är, falskt eller äkta.

Frihet kostar alltså ingenting, och har inte att göra med en situation som man behärskar över eller inte, det handlar om ett tillstånd av förankring i sitt jag, i den fasta kärnan som vi alla har tillgång till. Det som Jung kallade självet, rent och utan påverkan från personan (den som är beroende av vad andra tycker, vårt sociala hölje). Vilket faktiskt bevisats i dag genom ny forskning på vårt undermedvetna, att det inte är ett klumpigt oslipat verktyg från stenåldern, utan äger en egen kontrollaparat och agerar självständigt (om du upplevt en akut situation då du måste handla rätt och snabbt så har du upplevt att allt går långsamt och att du gör rätt per automatik, då är det självet som tagit kommandot)


Freud däremot betraktade vårt jag och överjag som mycket opålitliga instanser. Den fria viljan enl. Freud är en illusion, en kompromiss mellan jaget och driftbegären. Jung bröt med Freud av olika skäl, Freud betedde sig som en despot inom psykologin och krävde ensamrätt på beskrivningen av vårt undermedvetna, Jung var öppen för verkningen mellan det heliga och vårt själv.


Själv är jag mycket intresserad av placebo och varför ingen forskar på det, utan tar det som en felfaktor. Vad är det som läker och helar, när inga mediciner eller andra rimliga förändringar gör det? Och som bara gör det under tankens och trons kraft? (man har alltid en kontrollgrupp som inte får några mediciner alls, som sasknar placeboverkan eller uppvisar en mindre frekvens)


Karl Barth har sagt att hälsa är en mänsklig styrka, oavsett man är frisk eller sjuk (jag tänker här på hur Jesus kanske inte i första hand befriade människor från lidande och sjukdomar, utan befriade dom från stigmat) Är det inte precis likadant med friheten, att det är en mänsklig styrka.Var inte Jesus fri?


Till och med på korset?ANNONS
Av Ingela - 9 juni 2011 12:41

 

 

Vad är frihet?

 

De fyra friheterna
innefattar fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital och utgör
kärnan i Europeiska unionens inre marknad. En ekonimisk frihet


De tre friheterna RFSU har kommit fram till är: Frihet att välja. Frihet att vara. Frihet att njuta. En hedonistisk grund således


Fri- och rättigheter i den
svenska regeringsformen!
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt
meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,


2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i
övrigt taga del av andras yttranden,


3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning,
menings- yttring eller annat liknande syfte eller för framförande av
konstnärligt verk,


4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på
allmän plats,


5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller
enskilda syf- ten,


6. religionsfrihet: frihet att ensam eller till- sammans med andra utöva sin
religion.


Andra uppfattningar om frihet

Ju mer frihet människor får desto mindre tid har de för friheten


 Alla människor älskar friheten och tycks sträva efter att krossa den. Voltaire.
(det tål att tänkas på, Är det inte högern som önskar en orimlig frihet till de
sina, och är förespråkare för ”tuffare tag” och var den frakrion som inte ville
förbjuda dödsstraff, den  mest absoluta
ofriheten!)


 Det som gör folk till slavar är deras intensiva önskan att vara fria. George Bernard Shaw

Min pappa sa att en människa utan arbete är som en fågel utan bur. Lite provokativt, men han levde själv på det viset och menade nog att det var så. Man överlämnar sin tid och sin frihet till en arbetsgivare. Det måste i grunden vara väldigt viktigt  vad det är för arbetsplats, man bör vara integrerad med filosofin och produkten, annars blir man som Marx sa, aliegnerad, och avskuren från väsentligheterna i livet. Man odlar en vi-och-dom-inställning som ett psykologiskt försvar.

Samtidigt så tror jag att pappa saknade en frihet genom att inte ingå i ett socialt mönster genom ett ”hederligt” lönearbete. Vi vill vara nyttiga och tas i anspråk, dela med oss av våra gåvor.
Det är också en av grunderna inom kristendomen, som är en mycket social
struktur. Nu är det inte så att min pappa var en molusk som levde på andra,
han var en fantastisk konstnär och en mycket vis människa som delade sin humor,
visdom och musik till en ofantligt stor mängd människor. Man kan likna honom
vid en informell dekanus som inte förstod sin stora roll, och som delvis
missbrukade den.  Om du har sett filmen ”Love song for Bobby Brown” så har du min pappa i ett nötskal.

De sociala reglerna som vi i vår familj inte riktigt lärt oss, skall jag komma in på senare, men kort sagt är det att göra som alla andra gör, samtidigt som de gör det.


Frihet är inte värd att ha om den inte omfattar friheten att fela. Mahatma
Gandhi

Min uppfattning

Friheten att inte äga.

I dagens samhälle dyrkar vi den individuella friheten över allt annat. Någon har då kommit på att äganderätten är en av de viktigaste förutsättningarna för individuell frihet. Men är det inte så att ju mer saker vi äger och ju större lån vi tagit för att
äga dessa saker, ju mindre flexibla blir vi, ju svårare blir det att röra sig
och utnyttja sin individuella frihet?


Rätten att INTE äga borde hyllas som en av de viktigaste rättigheterna i ett
modernt samhälle. Detta läste jag  på hemsidan:

http://www.medvetenkonsumtion.org/nyheter/cras-sit-amet-3904229  Medveten konsumtion.


Handen på hjärtat, varenda en som äger en liten plätt gräsmatta har köpt den senaste gräsklipparen, som står och dammar och rostar samtidigt som grannen har en likadan maskinpark, som dammar och rostar. Varför inte dela
på sakerna? Vad är det för slags frihet man eftersträvar? Frihet att få konsumera ihäl planeten? Frihet från gemenskap? frihet från beroende?


Den som inte tycker om ensamhet kommer inte att älska friheten. Arthur
Schopenhauer
. Ungefär där är jag, i en kamp mellan den kristna
kaffedrickande sociala sfären och min kärlek till ensamheten och mina egna
lösningar och tankar. Och till slut kommer jag att bli betraktad som en av alla
dessa kufar som ingen begriper.


Just nu sitter jag på min veranda, hyrd men likaväl min eftrsom jag besitter platsen. Även om jag ägt marken på ett papper så vet ingen om man äger samma saker i morgon. Det regnar ett underbart strilregn och mellan dropparna kvittrar bokinken . Så här låter det: http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=db&id=1427013&codingformat=.m4a&metafile=asx


 

 Jag har ett stort tak av betong över mig
och är fri från regnets blöta. Jag är också fri från de instanser i Göteborg
som ville tvinga på mig sin världsbild, som ville tvinga mig att utföra ofria
och meningslösa sysslor. Jag är fri att leva mitt liv efter min övertygelse och
ägna timmarna åt aktiviteter som ger mig mening. Jag är fri att tacka ja till
dagar att jobba på (på en arbetsplats jag trivs på) jag är fri att gå vilket
håll jag vill under mina lediga dagar, och i vilken takt jag vill.


 Känn på denna devisen: Experter är ofta intelligenser som är fångna bakom höga
murar; de känner sannerligen varje sten på fängelsegården. T.E Lawrence. Jag tänker osökt på akademierna som i dag är på milsavstånd från platons interagerande och dynamiska modell, helt fastlåst av dogmer och ”försanthållanden” Med ett lysande undantag: Noam Chomsky, som umgås med sina elever i en utvungen och fri miljö som står i en ständig, dynamisk utveckling. Man diskuterar och filosoferar utan att låsa fast sig vid pragmatism. Det kallarf jag frihet. En kreativ frihet. Frihet betyder ansvar.
Därför är den fruktad av de flesta människor. George Bernard Shaw

Frihet: en av fantasins dyrbaraste ägodelar. Ambrose Bierce. Det kan låta lite pekoralt, men är helt sant. I fantasin och i drömmen är v i fria och det är där som vi skapar det nya, och möter det heliga anser jag.


 Frihet är ett stormande hav; bara ängsliga människor föredrar tyranniets stillhet. Thomas Jefferson


 Frihet är bara ett annat ord för inget mer att förlora. Kris Kristofferson.

Lyssna på låten: http://www.youtube.com/watch?v=RDCZCCQVbRs
 

 Ingen kan bli helt fri förrän alla är fria. Herbert Spencer. Nya rön som
bl.a man kan läsa i boken ”jämlikhetsanden”, bekräftar att rika människor i
fattiga länder mår sämre socialt, fyskiskt och psykiskt än en människa i ett
jämlikt samhälle.


 Frihet är något man själv bestämmer sig för säger några, och delvis tror jag att det stämmer. Ett lysande exempel är Dietrich Bonhoeffer, tysk präst,  som plågades och avrättades i ett koncentrationsläger under andra världskriget. Fångna människor kan utveckla en stor inre frihet. Teologen Dietrich Bonhoeffer förvirrade sina fångvaktare genom att besitta en större frihet än dem.

Ylva Eggehorn skriver: Det viktiga för Bonhoeffer är en tro utan maktanspråk.
Han vänder sig bort från den institutionaliserade religionen och talar om
människans personliga frihet. Bonhoeffer bejakar både det Gamla testamentet och
evangelierna, och betraktar juden Jesus som en person ”ointresserad av den egna
framgången som den enda värdeskapande handlingen” - därmed går han emot Hitlers uppmaning till den tyska kyrkan att rensa ut det gammaltestamentliga arvet och insikten om att Jesus var jude.


 ”Fascinationen inför framgång delar vi faktiskt med hitlertidens ideologi - hur obehaglig den insikten än är.”

Bonhoeffer bestämde sig för att vara fri i sin oerhörda ofrihet, att nazisterna inte kunde komma åt hans jag och hans kärna. Jag kan inte hitta för tillfället de exakta
ord han skrev dagen före han avrättades, men det liknar Violetta Parras
inställning, hon kunde tacka livet trots att det tog hennes barn och man samt
fängslade henne av samma skäl som Bonhoeffer.


 Människan är dömd till att vara fri. Jean-Paul Sartre. Det är mycket som Sartré säger som jag håller med om och som är svårt att bestrida. Om man ser domen som något lagbundet, som något ofrånkomligt, ett tvång att ta ställning och att definiera sitt liv så har han inte fel, och det får en mer positiv klang trots allt. Inte långt från den kristna synen uttryckt av Luthers ”allmäna kall”

Presentation

Fråga mig

2 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2011 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Gästbok

Följ bloggen

Följ Foton och salig blandning med Blogkeen
Följ Foton och salig blandning med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se